Chcem vám veľmi pekne poďakovať za každý jeden hlas, za dôveru a podporu. Veľmi si to vážim. Vaša podpora je pre mňa obrovský záväzok, aby sme spoločne v najbližších piatich rokoch urobili náš kraj ešte lepší a kvalitnejší.

Váš ŽUPAN

Jaroslav BAŠKA

Aktuality

Na festivale Pohoda s dcérou

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška sa prihovoril ľuďom pred začiatkom volebného moratória.

Na festivale Pohoda s dcérou

Na predvolebný míting do prievidzskej športovej haly prijal 23. októbra pozvanie predseda strany SMER-SD a premiér SR Robert Fico.

Na festivale Pohoda s dcérou

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, má po novom CT pracovisku a prvej zrekonštruovanej časti monobloku aj vlastné školiace pracovisko.

Na festivale Pohoda s dcérou

V myjavskej nemocnici, ktorá patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK odovzdali do užívania nový digitálny röntgen a mamograf.

Tour

Fotky

Videá

PRIORITOU ZDRAVOTNÍCTVO, CESTY A ŠKOLSTVO

„Trenčianskemu kraju sa za posledné štyri roky darí vo všetkých oblastiach, v ktorých má kompetencie. Náš kraj dobre poznám, je v dobrej kondícii a čaká ho veľa ďalších výziev. Preto som sa rozhodol opätovne kandidovať. Mojou prioritou sú investície do zdravotníctva, cestnej infraštruktúry a podpora duálneho vzdelávania," uviedol úradujúci župan Jaroslav Baška.

 

ZDRAVOTNÍCTVO

Najviac finančných prostriedkov investovala župa do zdravotníctva. „V Nemocnici s poliklinikou v Považskej Bystrici je vybudovaný nový urgentný príjem, v Myjave sme otvorili dve nové oddelenia a verejnú nemocničnú lekáreň. Štrnásť rokov nedostavané chirurgické pavilóny so šiestimi oddeleniami a s deviatimi operačnými sálami v Prievidzi budú ešte v tomto roku dokončené. Spádová oblasť Hornej Nitry s dvesto tisíc obyvateľmi si takúto modernú nemocnici zaslúži," prezradil Baška.

 

CESTY

Trenčiansky samosprávny kraj zvyšuje bezpečnosť na cestách druhej a tretej triedy vďaka eurofondom. „Aktuálne boli sme úspešní v štyroch projektoch na rekonštrukciu ciest druhej triedy v celkovom objeme viac ako 17 miliónov eur. Tieto projekty sú už schválené, stačí ich zrealizovať." Ide o cesty v Považskej Bystrici vrátane Orlovského mosta, celú cestnú komunikáciu Hradište - Partizánske, najhorší úsek z Nového Mesta nad Váhom cez Starú Turú do Myjavy a tiež časť cesty Trenčianska Teplá - Dežerice.

 

ŠKOLSTVO

Súčasný župan sa detailne pristavil pri téme stredného školstva, ktoré je v kompetencii kraja. „Sme lídrom v oblasti zavádzania systému duálneho vzdelávania na stredných školách, máme viac ako 300 žiakov. Za posledné štyri roky sme preinvestovali viac ako 10 miliónov eur do infraštruktúry stredných škôl vrátane 11 gymnázií," pokračoval Baška. Špeciálnu pozornosť venoval školám priamo v krajskom meste Trenčín.

 
End
 

MODERNE

Zavedenie moderného systému projektového riadenia umožnilo Trenčianskemu samosprávnemu kraju realizovať množstvo potrebných, užitočných, zaujímavých projektov. Tento mechanizmus urýchlil a zefektívnil prípravu projektov nielen s podporou Európskej únie, ale aj z dotácii štátu a z vlastných zdrojov. Ide o investície do kľúčových oblastí, ktoré spadajú do kompetencie kraja - zdravotníctvo, cestná infraštruktúra či stredné školstvo, ale tiež o oblasť kultúrneho dedičstva, sociálnu pomoc, envirosegmet, cestovný ruch. „Veľa projektov sa už realizuje, veľa z nich na realizáciu čaká. Projekty ako trebárs Zelená župa, Hrdina remesla ponúkajú pridanú hodnotu, možnosť lepšie spoznať kraj, aj si ho chrániť.“

ZODPOVEDNE

Trenčiansky samosprávny kraj je vo veľmi dobrej finančnej kondícii. Jaroslav Baška hneď po nástupe do funkcie zrušil viacero veľmi nevýhodných zmlúv, zefektívnil personálnu štruktúru a zoštíhlil počet zamestnancov na úrade TSK. Kraj nie je zaťažený žiadnymi novými úvermi, dva staré úvery vo výške 48 miliónov, zlúčil a ponížil náklady na jeho obsluhu. Vďaka systému elektronických aukcií každý rok ušetrí dva milióny eur, ktoré investuje do oblastí, kde financie najviac treba. „Dedičstvo z minulosti v podobe úverového zaťaženia nás nielen trápi, ale aj predurčuje správať sa zodpovedne.“

OTVORENE

Projekt Otvorená samospráva realizovaný Transparency International Slovensko (TIS) je prieskumom transparentnosti slovenských žúp. Podľa najaktuálnejšieho rebríčka z novembra 2015 sa Trenčiansky samosprávny kraj stal najväčším skokanom v transparentnosti, poskytovaní informácií a otvorenosti. Za posledné sledované obdobie si polepšil najviac, o viac ako 18 percentuálnych bodov. „Verím, že tohtoročné hodnotenie Otvorenej samosprávy nás posunie ešte vyššie. Teší ma, že sa zvyšuje kvalita a množstvo poskytovaných informácií vo vzťahu k verejnosti, rastie dôvera k župe. Stále viac ľudí vie o jej poslaní, kompetenciách. Sme prvý spomedzi krajov, ktorý má participatívny komunitný rozpočet, teda o časti financií rozhodujú priamo občania kraja.“

O MNE

Jaroslav Baška, Ing.

predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja
poslanec NR SR (SMER-SD), člen Výboru pre obranu a bezpečnosť
 

  • Narodený 5. apríl 1975 v Považskej Bystrici
  • absolvent SPŠ v Dubnici n./V., maturita s vyznamenaním
  • absolvent Elektrotechnickej fakulty na Žilinskej univerzite v Žiline - štúdium ukončené titulom inžinier s červeným diplomom
  • ženatý, 3 deti
  • záľuby: informačné technológie, cyklistika, hudba, turistika

financovanie volebnej kampane

Volebná kampaň bola financovaná cez transparentný účet číslo:
SK2909000000005131792047

 
Objednávateľ: Jaroslav Baška, Dohňany
Dodávateľ: Branding s.r.o., Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO: 35759241