Je mi cťou slúžiť nášmu kraju. Poďme mu dať všetko, čo si zaslúži.

Slovenské zdravotníctvo
je podvyživené. Urobme z nemocníc v Trenčianskom kraji inšpiráciu pre celú republiku.

Aby sa rodinám v našom kraji dobre žilo, musia mať rodičia dobrú prácu. Firmy musia mať vhodné podmienky na zamestnávanie.

Príležitosti

Mladí nebudú utekať do Bratislavy či do zahraničia, keď budú mať dostatok príležitostí a slušné bývanie.

Do práce a do školy sa musíme dostať po bezpečnej a udržiavanej ceste. A to rovnako pohodlne na aute, bicykli či verejnou dopravou.

Naši seniori budovali tento kraj. Za ich prácu, múdrosť a obetu si zaslúžia láskavú starostlivosť. V rodine, u lekára či v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

Žiaci so správnym vzdelaním si nájdu dobrú prácu. Preto naďalej rozvíjame systém duálneho vzdelávania.

Riadiť kraj je kopec práce. Teším sa na to.

Všetky dôležité témy spolu súvisia – nemôžeme zlepšiť jednu a zanedbať inú. Iba keď postupne pracujeme na všetkých, uvidíme výsledky v celom kraji. Poďme teda pokračovať v práci.

Budem vďačný za vašu podporu vo voľbách na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja.