Keď som sa pred piatimi rokmi opätovne uchádzal o vašu dôveru, mal som jasnú predstavu, čo náš kraj potrebuje a ako z neho urobiť lepšie miesto pre život. Veľa cieľov, ktoré som si vtedy stanovil, sa nám spolu so zamestnancami župného úradu, a s podporou krajských poslancov, aj podarilo splniť. Pretože základom je spolupráca a otvorená diskusia, a to naprieč politickým spektrom. Dnes tu stojím opäť, spolu s tímom, ktorému plne dôverujem, a rozhodol som sa dotiahnuť veci do zdarného konca. Neodchádzam od rozrobenej práce, naopak, ponúkam ešte viac. Pretože to pre nás nie sú len projekty, nie je to len práca. Náš kraj je pre mňa domovom, rovnako ako pre vás. Stojíme pred ďalšími výzvami a je nám cťou predstaviť vám naše kľúčové témy:

Zdravotníctvo

Znižujeme obrovský modernizačný dlh, s ktorým sme prebrali tri župné nemocnice. Za posledné roky v nich vyrástli moderné pavilóny s novým prístrojovým vybavením. V pláne sú ďalšie investície, a to nielen do materiálneho vybavenia, dôležité je aj zlepšovanie pracovných podmienok pre personál.

Práca

Čísla hovoria jasne, dva okresy Trenčianskeho kraja, Trenčín a Ilava, sú okresy s najnižšou nezamestnanosťou na Slovenku. Aby sa u nás žilo dobre, je dôležité neustále pracovať na zlepšovaní podmienok pre rozvoj firiem, ale aj zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

Príležitosti

Každá samospráva má svoje kompetencie. Za roky praxe sme sa naučili zlepšovať život aj v takých oblastiach, na ktoré nemáme priamy dosah. Jednou z nich je aj dostupné bývanie, ktoré je spolu s prácou dôležitým pre vytvorenie kvalitného zázemia. V spolupráci s jednotlivými samosprávami sa s neupotrebiteľného majetku kraja stávajú nájomné byty, v tomto plánujeme pokračovať.

Cesty

Pustili sme sa do rozsiahlych celoplošných opráv ciest II. a III. triedy, ktoré sme prebrali v žalostnom stave. Dlhodobo sa nám darí, či už z vlastných alebo európskych zdrojov, opravovať aj zložitejšie úseky najfrekventovanejších ciest či mostov.

Seniori

Oni sú tí, ktorí vybudovali náš kraj. Dnes potrebujú pomoc, náš záujem, podporu, kvalitné zázemie v zariadeniach sociálnych služieb i adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Sme pripravení vrátiť im to, čo sme dostali.

Školstvo

Vraciame sa k tomu, čo v našej krajine úspešne fungovalo v minulosti. Vychovávame ľudí pre trh práce, takých, akých potrebujú zamestnávatelia v kraji. Toto je cesta, ktorou sa dlhodobo uberáme v oblasti školstva a v snahe byť lídrom a mať spokojných žiakov aj zamestnávateľov nemienime poľaviť.

Máme pred sebou množstvo práce, na ktorú sa naozaj tešíme. Poďme dať nášmu kraju všetko, čo si zaslúži!